عکسهای بسیار زیبا از منطقه فندقلو و دشت شقایق جاده خلخال - اسالم

 

این عکسها توسط دوست عزیز و همشهری بزرگوارم جناب آقای جاوید خدمتی گرفته شده است.

http://upload.tehran98.com/img1/ofu5k7ybnzf4ag4yrwx1.jpg

 

 

http://upload.tehran98.com/img1/07ydr7t2hybj1fb3rqt.jpg

http://upload.tehran98.com/img1/p2oyzoh9upilfalk80.jpg

 

 

http://upload.tehran98.com/img1/hikl70z902rztm5cuhru.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/lnkvc1wbstxzkiew28n.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/2g35bz7rmdplmlyjpat5.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/j68r7brkaefeoom335d.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/tftrvv4m2ccshhfupf4.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/9uimgb5fqhuhd70u7lj.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/ao5u5938bfg6u57q2xu.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/gww9zb8j84pmaidjotn.jpg

 

عکسهای دشت شقایق

جاده خلخال - اسالم 

نیز توسط هنرمند و عکاس و دوست عزیز و همشهری بزرگوارم

جناب آقای اکبر صباحی

گرفته شده است. 

 http://upload.tehran98.com/img1/x1yl5wom8gy44ad3qkvh.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/x13t73djlf0yi8vbl3m.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/bm09jqgghyhprudlvpzz.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/qxesqscymlwo23dd09yk.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/pliescbrlhzp8bw9x16l.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/s505tsc1gspr7ntnnq6.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/3od2sq999h1k1tfjt9h.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/y7ggrgnsckc2jkldql.jpg

 

http://upload.tehran98.com/img1/h3ulafdkw2r0b7ot6.jpg

 

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید