/ 2 نظر / 32 بازدید

به به راستی شمال بودم تازه اومدم

علی کرمی هشجین

چرا آب آشامیدنی هشجین شور است!!!؟؟؟ آيا كوه عظيم وسرفراز آق داغ كه معمولا تا اوائل تابستان پوشيده از برف است! نميتواند زلال ترين منبع آب شرب براي 10 برابر وسعت هشجين فعلي باشد وتا50 سال آينده آب شرب زلال خود را به اين مردم بسيار قانع وهميشه شكر گزار هديه دهد! آيا تا كنون درخصوص طرح انتقال آب شرب شيرين! از كوه آق داغ به هشجين (طرحي كه ميتواند با كمترين هزينه نگهداري خط انتقال آب نسبت به نوع فعلي باشد ) مطالعات فني وعلمي صورت گرفته است ونتيجه آن چه بوده؟