# افشین_عظیمی

این هفته وبلاگم را خوشمزه کردم . شما هم بفرمائید نوش جان

دسر گوجه سبز وچاغاله                        دم خروسی   الفی سیاه بستک بی دانه روچه ریش بابا شاماما شانی شاهانی شاهرودی شصت عروس صاحبی عسگری فخری کشمشی کندری یزدانی گوهر لعل حسینی مثقالی مراغه ای ملائی نارا نباتی ننه بالا یاقوتی یزدانی              
/ 6 نظر / 7 بازدید